Myanmar-007

ถ้าหากคุณเป็นคนไทยหรือเป็นคนที่คิดจะไปทัวร์พม่าแล้วการที่จะอ้างว่าไม่รู้จักมหาเจดีย์แห่งนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเนื่องจากว่าเจ้ามหาเจดีย์ชเวดากองนี้นั้นถือเป็นจุดแลนด์มาร์คหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปทัวร์พม่าต้องรู้จักเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าถ้าไม่มาเหยียบย่างเสมือนว่ามาไม่ถึงพม่าไปเสียแล้ว ดังนั้นเราจึงควรรู้ประวัติความเป็นมาของมหาเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้กันก่อนที่จะไปทัวร์พม่าของจริงกันครับ

               พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองนั้นตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระของเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าซึ่งชาวพม่าเชื่อกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้นเลยทีเดียวครับ

               ตามตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากองนี้ระบุว่าเจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว แต่นักโบราณคดีส่วนใหญ่ลงความเห็นกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้สร้างในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ส่วนตำนานดั้งเดิมนั้นกล่าวว่าได้มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามาให้ 8 เส้น สำหรับให้พ่อค้าทั้งสองไว้บูชา              

พระมหาเจดีย์ชเวดากองนี้ได้ถูกทิ้งร้างจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอูจึงได้มาบูรณะด้วยการทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตรครอบพระเจดีย์องค์เดิม และได้ถูกซ่อมแซมเพิ่มเติมเรื่อยมาจนกระทั่งมีความสูง 98 เมตรดังที่เห็นในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักจนเป็นเหตุให้ยอดของพระเจดีย์หักลงมาจึงได้เอาทองที่ได้จากการทำสงครามกับไทยมาสร้างเจดีย์จึงทำให้เกิดคำพูดที่ว่าพม่าเผาเมืองไทยและลอกทองเอาไปสร้างเจดีย์ชเวดากองนับแต่นั้นเป็นต้นมา